Henkilöstön sitoutuminen vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen

Kun työntekijä kokee arvostusta ja luottamusta, hän viihtyy työpaikallaan ja hän sitoutuu työnantajan arvoihin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Sitoutunut työntekijä on tehokkaampi, innostuneempi ja avoimempi muutoksille kuin muut työntekijät. Hän on organisaation menestyksen kulmakivi. Työstään innostuneet ihmiset ovat 31% tuottavampia ja 300% innovatiivisempia kuin muut! (Lähde: Tilastotieteilijä, onnellisuustutkija Nic Marks HS:n verkkolehti 28.9.2014) Tutkimuksen mukaan organisaatiot, joiden…

Sosiaalinen aikakausi ja sisäinen viestintä

Sosiaalisessa työyhteisössä otetaan käyttöön uuden teknologian mahdollistamat sosiaaliset viestintävälineet. Kyse voi olla esimerkiksi Yammerista tai videoviestinnästä. Haastatellessani edelläkävijöitä kirjaani (On aika muuttua) varten, tuli esille, että videoita hyödynnetään jo sisäisen viestinnän parantamisessa muutamissa organisaatioissa. Ihastuin ideaan. Esimerkiksi VR Track on panostanut vahvasti videoon. Hanni Marin on pilkettä silmäkulmassa pitävä puheviestinnän maisteri, joka toimi kirjahaastattelun aikana VR Trackissä sisäisen viestinnän…

Sosiaalinen aikakausi ja sosiaalinen työyhteisö

SOSIAALINEN TYÖYHTEISÖ Sosiaalisen työyhteisön vahva perusta on uudet, sosiaaliset viestintävälineet, joiden avulla johtajat ja työntekijät voivat kaikki olla yhteyksissä toisiinsa helposti ja ketterästi. Sosiaalisessa työyhteisössä tieto kulkee nopeasti ja mahdollisuus vuorovaikutukseen ja innovointiin on vahva. Sosiaalinen työyhteisö innostaa työntekijöitä oppimaan ja kokeilemaan uutta sekä jakamaan ideoita ja tietoa aivan uudella tavalla. Tästä hyötyvät niin työntekijät, johto kuin…

Sosiaalinen aikakausi – mistä oikein on kyse?

Sosiaalinen aikakausi syntyi ihmisten tarpeista ja teknologian kehityksen ansiosta. Tarpeelliset muutokset liiketoiminnan turvaamiselle ovat monet. On aika luoda uusia sosiaalisia ja avoimia tapoja johtaa. On aika kehittää työyhteisöä sosiaalisempaan ja työntekijöitä innostavaan ja motivoivaan suuntaan. Luo työyhteisö, jossa kannustetaan innovointiin ja uusien ideoiden testaamiseen. Luo suunnitelma, miten organisaatio voi jatkuvasti kehittyä ja hyödyntää uusinta teknologiaa.…