Visuaalisessa viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on tärkeää tavoittaa kohderyhmän kiinnostus, oli sitten kyse yrityksen sisäisestä viestinnästä henkilökunnalle tai ulkoisesta viestinnästä asiakkaille ja sidosryhmille. Se, miten viestitetään, on yhtä tärkeää kuin se, mitä viestitetään. Kirjallinen viestintä ei aina riitä, kun tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri huomioarvo. Siksi kannattaa hyödyntää myös visuaalista viestintää. Visuaalisuus herättää tunteita. Tunteiden herättäminen taas johtaa usein…

50.000 kiitosta / 50.000 thank you’s

Olen kirjoittanut tätä asiantuntijablogia vuoden päivät. I have written this professional blog for one year now.  Blogiani luetaan 121:ssä maassa. Ihana yllätys! My blog is read in 121 countries, which is quite exciting! Olen jakanut blogikirjoituksiani eniten Twitteriin mutta myös LinkedIniin ja Pinterestiin. I have shared this blog mostly to Twitter but also to LinkedIn and Pinterest.  Vastaanotto on…