Empaattinen johtaja on voimakas johtaja

Empatia ei ole aina ollut kärkiteema monessakaan organisaatiossa, ja mm IT-alalla koko konseptille naurettiin aiempina vuosina monessa myyntitiimissä ja johtoryhmässä.  Empatialle nauravat ovat heikkoja ihmisiä, jotka eivät uskalla tehdä muuta kuin toimia tai johtaa pelolla ja uhkailulla.

Onneksi tänä päivänä empatiasta ja aidosta fiksusta johtamisesta puhutaan paljon (mediassa, blogeissa ja haastatteluissa) ja vanhat kiukkuiset dinosaurukset saavat antaa tilaa empatiataitoisille, älykkäille ja hyväntahtoisille ihmisille.

Businessolverin tutkimuksessa tuli esille, että vähemmän kuin puolet työntekijöistä pitivät työpaikkaansa yleisesti empaattisena. Empatian puute johtaa usein ongelmiin työntekijäviihtyvyydessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Onneksi on hyviä työkaluja työkulttuurin positiiviseen muutokseen. Tarvitaan oikea asenne, empatiakykyiset johtajat sekä rohkeus muuttua.

ole rohkea innostunut ja innostava

Toimitusjohtajan rooli ei ole kontrollia ja käskytystä. Toimitusjohtajan ensisijainen rooli on kyky vaikuttaa positiivisesti, ja sitä kautta saada ihmiset haluamaan muutosta ja kääntymään uuteen strategiseen suuntaan. Ilman empatiaa johtaja ei voi demonstroida aitoja diplomaattisia kykyjä. “Et voi johtaa (kansainvälistä) yritystä ilman empatiaa”, sanoi mm Andrea Jung (Chief Executive Officer of Grameen America), joka on myös ollut Chairman and Chief Executive Officer Avonilla, ja on pisimpään Chief Executive Officer -tittelillä pavellut nainen Fortune 500 yrityksissä.

Tasapainon löytäminen on tärkeää

Valitettavasti joissakin yrityksissä nähdään vieläkin empattinen johtaja heikkona johtajana. Jotkut miettivät miten olla aidosti empaattinen, kun joudut samalla tekemään vaikeitakin päätöksiä yrityksen tulevaisuuden tai ihmisten työtehtävien suhteen.

Paras ratkaisu on löytää tasapaino. Terveellinen tasapaino tukee niin työntekijöitä kuin yrityksen tulevaisuutta.  Jung kertoo, että vaikka tasapainon löytäminen on vaikeaa, on se johtajan tärkein ominaisuus.

Isojen päätösten laatu rakentuu sille, että johtaja osaa tehdä kokemuksen tuomalla taidolla oikeita ratkaisuja ja valintoja, osaa olla rohkea vaikeidenkin valintojen äärellä, ja kykenee hyödyntämään empatiaa päätösten teossa ja asioista viestimisessä.

On Aika Muuttua 450PIX

Empatia työpaikalla

Empatia on mm herkkyyttä ja taitoa ymmärtää työntekijöiden, kollegoiden ja oman esimiehensä näkökulmat ja ajatusmallit. Tärkein konkreettinen empatian osoittaminen työpaikalla on tahto ja halu avoimiin keskusteluihin. Eli vanhan ajan pienen piirin salaiset kokoukset, joissa empatiakyvyttömät ja itsekeskeiset johtajat tukivat vain toisiaan ja suunnittelivat yrityksen tulevaisuutta vailla mielenkiintoa työntekijöiden ideoihin, kannattaa viimeistään nyt unohtaa.

Jos haluat luoda parasta mahdollista menestystä organisaatiollesi, luo viimeistään nyt avoimuudeen työpaikkakulttuuri.

Rohkaise ideointiin, ideoiden jakamiseen, ja kannusta luovaan ajatteluun.
Motivoi ja inspiroi ihmisiä.

Jung neuvoo aloittamaan selkeällä sisäisellä viestinnällä. Jatka kuuntelemalla. Empaattinen johtaja jalkautuu työntekijöiden pariin, kyselee ja kuntelee, ja hyödyntää kuulemansa asiat ja toiveet tehdessään päätöksiä. Kun johtajat ymmärtävät mahdollisuudet, joka työyhteisön on mahdollista saavuttaa, kun yksilöiden potentiaalille annetaan mahdollisuus toteutua, silloin ollaan suuren menestyksen polulla!

Jollet tiedä koko tarinaa, et voi nähdä suurta kuvaa ja kokonaisuutta. Joten, kysy hyvät ja huonot puolet asioista, kysy mistä työntekijä on iloinen, mihin tyytyväinen ja mikä ottaa pattiin enemmän kuin mikään muu. Kun tiedät mikä rasittaa ja mikä ilostuttaa, voit tehdä parhaat muutokset ja viisaat päätökset.

Careerbuilderin mukaan työelämän trendi on palkata tunneälytaitoisia johtajia ja työntekijöitä. Työntekijöiden sitoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat eniten johtajien asenne. Empaattisella johtamistavalla työntekijöiden sitouttaminen ja motivointi onnistuu. Kirjoitin tästä aiemmin blogissani. Työnantajamielikuvan on oltava positiivinen ja houkutteleva, sillä työntekijät tekevät yrityksen tuloksen.

rohkeushyppy

Empatia vaatii rohkeutta.

Ole rohkea. Valitse tunneälykkäitä ihmisiä johtajiksi ja työntekijöiksi. Johda enemmänkin mentorin tavoin, kuin ruoskijan, vaikka olet silloin itse alttiimpi kritiikille ja joudut ottamaan vastuun teoistasi.

Muista, että empatiakykyinen johtaja on kaukana heikosta.

Empatia mahdollistaa näkemään päätöksesi vaikutukset ihmisiin ja liiketoimintastrategiaan. Ilman empatiaa et voi rakentaa ja kasvattaa uuden ajan johtajia, jotka ovat avain yrityksen menestykseen.

Kukaan ei välitä siitä miten paljon tiedät, kunnes he tietävät miten paljon välität. 

-Theodore Roosevelt 

Tutkimuksissa on todettu, että keskiverto ÄO:n ihmiset ovat korkeimman ÄO:n ihmisiä tuottavampia työpaikalla 70% tapauksista. Ero johtuu tunneälystä, joka alkaa empatialla. Tästä syystä empatia ja tunneäly ovat monen yrityksen rekrytoinnissa käytettävällä kriteerilistalla yhä korkeammalla paikalla.

Where Dreams Come True 11