Onko sisäinen viestintä tärkeää menestyksen kannalta?

Sisäisen viestinnän merkitys organisaation ja liiketoiminnan menestykselle on tärkeämpää kuin osa johtajista arvaakaan.

Muutoksia tapahtuu jatkuvasti, myös demografiassa.
X sukupolvesta alkaen, ihmiset fokusoivat yhä enemmän siihen, miten työnantajat kuuntelevat ja miten nämä puhuvat työntekijöille.
Mitä nuorempi sukupolvi, sen enemmän on ihmisiä, jotka vaativat parempaa yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja palautetta työnantajaltaan. Vanhan ajan hierarkiat ja johtajan ylimielinen ja ikävä asenne eivät ole enää hyväksyttäviä asioita. Suunta on siis oikea ja hyvä!
Nuorempi sukupolvi vaatii myös erilaiset ja uusimmat työvälineet, mikä on vain positiivista. Miksi työntekijöille ei ole aina mahdollistettu työtehtävien mahdollisimman sujuva ja menestyksekäs hoitaminen?
Sisäisen viestinnän rooli on muuttunut ja se on yhä tärkeämpi osa menestystä, niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella.
Hyvinvoivat työntekijät tuottavat paljon enemmän positiivista tulosta, kuin ne, jotka eivät viihdy työssään esimerkiksi johtuen huonoista tai vanhoista viestintävälineistä tai turhista somekielloista.

Tässä muutama esimerkki sisäisen viestinnän tärkeydestä:

  1. Tarkoituksellisuus
  2. Viestit ja niiden alkuperä
  3. Brändilupaus ja tyytyväiset asiakkaat
  4. Kriisin syntyessä sisäisen viestinnän tarve kasvaa

Tarkoituksellisuus

Jo lapsena suurin osa meistä kysyi satoja kerrassa päivässä ‘miksi?’ Tämä uteliaisuus ja tarkoituksellisuuden tarve ja ymmärtäminen eivät lopu aikuistuessamme. Suurin osa ihmisistä haluvat tarkoituksellisen työn ja mahdollisuuden kysyä ‘miksi?’

Työntekijät haluavat ymmärtää työnsä tarkoituksen, tavoitteensa sekä arvonsa työpaikan ja uran kannalta. Suurin osa ihmisistä haluaa, että heitä kuunnellaan, että heitä arvostetaan ja, että he saavat olla osa positiivista tiimiä.

Palaute ja vuorovaikutus ovat erittäin tärkeitä asioita työpaikalla. Muista ohjenuora: miksi, mitä, kenelle, milloin ja miten. 

Nuorempi sukupolvi on mm hyödyntänyt sosiaalista mediaa teini-iästä asti, ja tykkäysten, kommenttien ja arvostuksen tunne ovat tärkeitä asioita. Myös työpaikalla. 

Tarkoituksellisuus on enemmän, kuin tavoitteiden kertominen. Se on myös visualisoimista ja auttamista, jotta työntekijä tietää miten hän voi saavuttaa tavoitteensa. 

Yhdessä saavutetut tavoitteet ovat erittäin tärkeitä me-hengen luomisessa ja positiivisemman työilmapiirin rakentamisessa. Muista viestittää sisäisesti kaikista onnistumisista, erityisesti yhteisistä onnistumisista. 

Viestit ja niiden alkuperä

Kun työntekijät kuulevat tärkeistä heitä tai työpaikkaa koskevista asioista ulkopuoliselta taholta, on sisäisessä viestinnässä epäonnistuttu. Kerro tärkeät asiat heti ja varmista, että kaikki saavat viestin ja myös mahdollisuuden keskustella siitä.

Ketterin tapa on WhatsApp tai muu ryhmäviestintään sopiva mobiilikanava. Turhan monessa työpaikassa näitä moderneja välineitä ei vielä ole otettu käyttöön. Syynä voi olla uutuuden pelko tai luottamuksen puute. Nämä ovat inhimillisiä piirteitä, mutta sellaisia, jotka on hyvä poistaa mahdollisimman nopeasti. Maailmaa muuttuu, halusimme tai emme. Johtaja ei saa olla itse esteenä mahdollisimman korkean menestyksen saavuttamisessa.

Ketterä ja nopea tapa jakaa tietoa on erittäin tärkeää. Niin tavallisen työpäivän aikana kuin kriisitilanteessa.

 

Brändilupaus ja tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaat haluavat, jopa vaativat, että brändilupaukset pidetään. Aina.

Miten varmistat brändilupausten pitämisen suurissa organisaatioissa, joissa on satoja tai tuhansia työntekijöitä? Kehittämällä sisäistä viestintää ja hyödyntämällä sisäisen viestinnän moderneja kanavia. Panostamalla erinomaiseen vuorovaikutukseen ja nopeaan tiedon saantiin.

Tämän lisäksi on hyvä keskustella tarpeeksi usein organisaation tavoitteista, kouluttaa ja sparrata henkilökuntaa, ja varmistaa keskijohdon kautta, että jokainen työntekijä tietää vastuunsa ja tavoitteensa.

Parhaat ja vahvimmat brändit on rakennettu sisältäpäin ulospäin. Panosta ensin työnteijöihin, jotta he voivat panostaa asiakkaisiin.

 

Kriisin syntyessä sisäisen viestinnän tarve kasvaa

Kun kriisi yllättää, on tärkeä tietää milloin, missä ja miten viestitetään. On tärkeä viestittää sisäisesti henkilöstölle, ja ulospäin medialle, asiakkaille ja erityisesti heille, ketä kriisi koskettaa.

Hyvällä kriisiviestintäsuunnitelmalla vältetään kriisin paisuminen katastrofaalisiin mittasuhteisiin.

Lyhyen aikavälin kriisiviestintä fokusoi tapahtuneeseen asiaan, kun taas pitkän aikavälin kriisiviestintä fokusoi ylläpitämään ja vahvistamaan organisation postiviista mainetta, samalla kun mietitään miten tulevaisuudessa voidaan välttää samanlaisen kriisin syntymistä. Kaikkea voi tapahtua, mutta jos siitä ei opita mitään, ei olla yritetty tarpeeksi.

Yhteenvetona voi todeta, että sisäinen viestintä voi olla erittäin tehokas voima ja väline, joka voi muutamien tutkimusten mukaan kasvattaa asiakastyytyväisyyttä jopa 40%, tuottavuutta 30% sekä 36% organisaation yleistä suorituskykyä.

Laadukas sisäinen viestintä on organisaatioille yhtä tärkeää kuin ateriat, vesi ja ilma ihmisille.

Miten teidän työpaikalla toimitaan ja viestitellään?

Blog 02012018