Somevaikuttaminen

Somevaikuttaminen nivoutuu vihdoinkin yhä useammin osaksi yritysten MARKKINOINTISTRATEGIAA.

markkinointi ja strategia

Enemmistö vastaajista Manifeston vuonna 2018 tekemässä tutkumuksessa uskoo, että somevaikuttamisen ammattimaistuminen sekä kaupallistuminen jatkuvat.

Myös somevaikuttaja-termin odotetaan vakiintuvan osaksi yleistä kieltä:
enää ei puhuta ainoastaan bloggaajista tai tubettajista, koska KAIKKI kanavat ovat vaikuttamisen välineitä.

Somevaikuttaja on sisällöntuottaja ja samalla työntekijä siinä missä kuka tahansa muukin, ja kaupalliset sisällöt ovat yhä useammin osa yritysten markkinointistrategiaa, niin kuin niiden kuuluisi alunperin ollakin. Mikään toiminto tai funktio ei saisi olla irrallinen osa yrityksen strategiasta (suunta) ja vuosisuunnitelmasta (käytännön toimenpiteet).

Branding World Global Marketing Identity Individuality Concept


SOMEVAIKUTTAMISEN TULEVAISUUS ON 
VISUAALINEN JA MONIKANAVAINEN

Instagram on kasvanut muutamassa vuodessa merkittävimmäksi sisältökanavaksi ja
sen merkityksen uskotaan kasvavan edelleen. Perinteinen blogi on joidenkin mielestä menettänyt asemaansa muille kanaville, mutta toisaalta, blogeissa oleva sisältö on entistä tärkeämpää, jos se on asiantuntevaa.

Visuaalisesti merkittävät Instagram ja Youtube ovat kasvavia kanavia. Podcastien
nousu on ollut selkeästi nähtävissä vuonna 2018.

Mitä seuraavaksi nostetaan trendiksi tai mikä nousee yllättäen pinnalle, se jää nähtäväksi. Tärkeintä on pysyä ajantasalla sosiaalisen median monista vaihtoehdoista ja valita niistä ne kanavat ja sisältömuodot, jotka tukevat parhaiten yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Blog 02012018