Sisällöntuotannon ABC

Menestyksekäs ja menestystä janoava sisällöntuottaja on pohtinut laajasti ja tutkinut monet trendit, sisältömuodot, mediat ja somekanavat, ennen työhönsä ryhtymistä. Miksi? Koska hän haluaa tarjota todellista merkitystä kohderyhmille eri kanavissa.

Kaikki alkaa yrityksen vuosistrategiasta ja päättyy kohderyhmää palvelevan ja ihastuttavan sisällön tuotantoon. Matka on pitkä, mutta se kannattaa tehdä!

Kun yritys on päättänyt liiketoimintastrategiansa seuraavalle vuodelle, jalostavat markkinointi-, viestintä- ja myyntijohtajat tiimeineen tästä omat tarkemmat strategiansa.

Menestyksekkäässä yrityksessä kaikki työntekijät ja osastot puhaltavat yhteen hiileen ja kulkusuunta on sama, mutta eri funktioissa nostetaan strategian eri kärjet esille hieman eri tavalla.

Markkinoinnin tehtävä on useimmiten ylläpitää ja vahvistaa yritysmielikuvaa sekä innostaa ja houkutella kohderyhmät tekemään ostopäätöksiä suoraan mainonnan perusteella tai ohjaten sisältömarkkinoinnilla myynnin suuntaan, esimerkiksi liidinä.

Strategian jälkeen tehdään suunnitelmat: vuosisuunnitelma, joka on ytimekäs, sekä kuukausi- tai viikkosuunnitelmat, jotka ovat tarkemmat. Toisille riittää kuukausisuunnitelma, toisille ei.

Suunnitelmassa kerrotaan mitä sisältöä tarjotaan missäkin kanavassa millekin kohderyhmälle ja miten tuotteista ja palveluista kerrotaan medioittain ja kanavoittain sekä kuinka usein. Samalla pohditaan muu sisältö, eli mitä muuta voidaan tarjota, kuin oman yrityksen asioita. Mieti asiakashaastatteluja, tapahtumia (omia ja muiden), webinaareja, yhteistyötä mikro-vaikuttajien kanssa, vinkkilistaa (liittyen esimerkiksi eri vuodenaikoihin tai juhlapäiviin), kilpailuja, arvontoja jne.

Branding World Global Marketing Identity Individuality Concept

Tämän jälkeen voidaan ryhtyä konkreettiseen sisällöntuotantoon. Se voi olla tekstiä, tekstiä kuvan kera, kuva, kuva tekstin kera, video, video tekstillä, bloggaus, vierasbloggaus, infograafi, tutkimus, kysely, kilpailu jne.

Sisällöntuotanto on aikaa vievää työtä, joten pureutuminen kartoitustyöhön, strategiaan ja eritoten kohderyhmän tarpeisiin, on erittäin tärkeää. Tuottamasi sisällön tulisi antaa kohderyhmille jotain heille aidosti tärkeää, oli se sitten inspiroivaa, hurmaavaa, hauskaa tai faktaa.

Uskalla erottautua!  Ja muista olla vuorovaikutteinen!

Blue gradient blurred abstract background.

Näemme edelleen turhan usein joidenkin sisällöntuottajien puhuvan vain yrityksensä tuotteista ja jakavan vain puhdasta mainontaa. Tämä ei herätä toivottua reaktiota, koska tämä on liian tylsää. Tarvitaan myös innostusta ja innostamista!

Sosiaalisen liiketoiminnan (oli se sitten myyntiä, markkinointia, rekrytointia tai vaikuttajaviestintää) ydin on kohderyhmää kiinnostavan sisällön jakaminen, muiden tuottaman sisällön jakaminen, keskustelu ja sosiaalinen yhteys ja sosiaalinen kanssakäyminen.

Toki omien tuotteiden ja palvelujen esille nostaminen on tärkeää – mutta sopivassa suhteessa muuhun sisältöön ja tyylikkäästi tehtynä. Sosiaalinen vuorovaikutus täytyy olla osa sisältömarkkinointisuunnitelmaa.

Sisällön tulisi sisältää mahdollisimman usein tunteita herättäviä asioita ja koskettaa ihmisten aisteja. Kuvallinen viestintä on tekstiä tehokkaampaa. Hyödynnä kuvia tai videoita aina kun voit!

Muista myös tutkia miten sisältösi toimii. Päätä strategian mittaus- ja raportointiosiossa, mitä mittaa ja miksi, sekä miten aiot mitata. Vain mittaamalla tuloksia ja analysoimalla raportteja, tiedät oletko tavoittanut kohderyhmän todellisen kiinnostuksen.

Magical Night Moment By The Seashore In Dreamland 3