SOMEVAIKUTTAMISEN TULEVAISUUS ON VISUAALINEN JA MONIKANAVAINEN

Olin mukana tutkimuksessa ja sain Blogibaromertrin Manifestolta.

Viestintätoimisto Manifestolla on pitkät perinteet somevaikuttajien kanssa tehtävästä
yhteistyöstä sekä aihepiirin tutkimisesta. Ensimmäinen blogimaailmaa ja somevaikuttamista syväluotaava barometri tehtiin vuonna 2009 nimellä Blogibarometri.
Somevaikuttaja 2018 -raportti on järjestyksessään jo kymmenes.

INSTAGRAMISTA KÄYTETYIN KANAVA

Instagram on ensimmäistä kertaa vastaajien keskuudessa käytetyin somekanava:
sitä käyttävät sisällön julkaisemiseen lähes kaikki eli 98 prosenttia vastaajista. Instagramin ja niin ikään yli 90 prosentilla käytössä olevien blogin ja Facebookin jälkeen
on pitkä väli, sillä Twitteriä käyttää vain noin 39 prosenttia ja eri videopalveluilta
31 prosenttia vastaajista.

Kanavia käytetään paljon lomittain eikä somevaikuttajan
kategorisoiminen esimerkiksi bloggaajaksi tai tubettajaksi ole enää yksiselitteistä.
Instagramin kasvua selittänee Instagram Stories -toiminnon hurja suosio, minkä
ansiosta kanava tarjoaa enemmän mahdollisuuksia sisältöjen julkaisemiseen ja
asioiden kommentointiin. Se on myös visuaalisena kanavana aiempaa monimuotoisempi.

Idea concept three ballons

Somevaikuttaminen nivoutuu yhä useammin osaksi yritysten MARKKINOINTISTRATEGIOITA

Enemmistö vastaajista uskoo, että somevaikuttamisen ammattimaistuminen sekä
kaupallistuminen jatkuvat. Myös somevaikuttaja-termin odotetaan vakiintuvan
osaksi yleistä kieltä: enää ei puhuta ainoastaan bloggaajista tai tubettajista, vaan
kaikki kanavat ovat vaikuttamisen välineitä.

Vastauksista käy ilmi somevaikuttajan työn arkipäiväistyminen: sisällöntuottaja on
työntekijä siinä missä kuka tahansa muukin ja kaupalliset sisällöt ovat yhä useammin
osa yritysten markkinointistrategiaa.


SOMEVAIKUTTAMISEN TULEVAISUUS ON

VISUAALINEN JA MONIKANAVAINEN

Instagram on kasvanut muutamassa vuodessa merkittävimmäksi sisältökanavaksi ja
sen merkityksen uskotaan kasvavan edelleen. Perinteinen blogi on menettänyt asemaansa muille kanaville, mutta toisaalta, siellä oleva sisältö on entistä painavampaa
ja asiantuntevampaa. Lähes joka alalla on omat somevaikuttamisen kautta kannuksensa
ansainneet asiantuntijat. Heidän sisältönsä ei rajoitu enää yhteen kanavaan,
vaan eri kanavissa nostetaan erilaisia sisältöjä ja niihin laaditaan erilaisia yhteistyömalleja.

Visuaalisesti merkittävät Instagram ja Youtube ovat kasvavia kanavia. Podcastien
nousu on selkeästi nähtävissä etenkin yhteiskunnallisten aiheiden parissa.

Where Dreams Come True 11