Henkilöstön sitoutuminen vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen

Kun työntekijä kokee arvostusta ja luottamusta, hän viihtyy työpaikallaan ja hän sitoutuu työnantajan arvoihin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Sitoutunut työntekijä on tehokkaampi, innostuneempi ja avoimempi muutoksille kuin muut työntekijät. Hän on organisaation menestyksen kulmakivi.

Työstään innostuneet ihmiset ovat 31% tuottavampia ja 300% innovatiivisempia kuin muut! (Lähde: Tilastotieteilijä, onnellisuustutkija Nic Marks HS:n verkkolehti 28.9.2014)

happy employees sekalaiset ammattilaiset 2.jpg

Tutkimuksen mukaan organisaatiot, joiden työntekijät ovat vahvasti sitoutuneita työnantajaansa, menestyivät 19 prosenttia muita paremmin! Samaan aikaan organisaatiot, joilla oli tyytymättömiä työntekijöitä, kokivat yli 32 prosentin romahduksen operatiivisissa tuloissaan. On selvää, että työntekijöiden tyytyväisyydellä on suuri merkitys. Pidä hyvää huolta kaikista työntekijöistäsi!

Sitoutumaton henkilöstö on globaali ongelma. Henkilöstön sitoutuminen vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Yritykset, joiden henkilöstö on sitoutunutta, onnistuvat paremmin asiakaspalvelussaan, houkuttelevat hyviä työntekijöitä, niissä on matalampi henkilöstön vaihtuvuus ja niiden kannattavuus on pitkällä aikavälillä parempi.

Henkilöstön sitoutuminen on kuitenkin maailmanlaajuisesti yksi yritysten suurimmista huolenaiheista. Vain 13 prosenttia työntekijöistä on erittäin sitoutunut työnantajaansa. Myös yritysten johto tunnistaa tämän ongelman, sillä lähes 90 prosenttia Deloitten Human Capital Trends -kyselyyn vastanneista HR- ja liiketoimintajohtajista näkee sitouttamisen suurimpana huolenaiheenaan”, kerrotaan Deloitten blogissa.

Uusi sukupolvi odottaa työnantajaltaan muun muassa vastuuta, luottamusta, vapautta ja hyvää johtajuutta. Yhä useampi ihminen haluaa, että heidän työllään on oltava tarkoitus ja he haluavat joustavuutta siihen, miten työt tehdään.

Filosofian tohtori Frank Martela bloggasi maaliskuussa 2015 innostuksesta, joka on ratkaiseva menestystekijä tulevaisuuden työelämässä. Tässä ote hänen bloggauksestaan:

”Tulevassa työelämässä voittajia ovat ne yritykset, jotka onnistuvat valjastamaan työntekijöidensä sisäisen motivaation tuottavaan työhön. Sisäisesti motivoitunut yksilö on innostunut työstä itsestään eikä pelkästään niistä ulkoisista palkinnoista, joita työ hänelle tuottaa. Tällainen työntekijä nauttii työstään ja sen tarjoamista mahdollisuuksista itseilmaisuun. Siksi sisäisesti motivoituneet yksilöt voivat paremmin ja innostumisella on myös merkittäviä terveysvaikutuksia: tällaiset yksilöt kokevat 125 prosenttia harvemmin burnoutin. Sisäisen motivaation ansiosta työntekijät ovat hyvinvoivempia, onnellisempia ja innostuneempia työstään.”

On eri tapoja saada työntekijät sitoutumaan organisaation arvoihin ja tavoitteisiin. Tärkeintä on huomioida, missä kipupisteet sijaitsevat, esimerkiksi mitä toimintatapoja täytyy parantaa ja mitä työvälineitä täytyy modernisoida. Olethan tutustunut sosiaalisen digityöyhteisön / sosiaalisen organisaation tärkeyteen?

Huomioi myös se, että eri ihmiset arvostavat erilaisia asioita. Toiselle etätyö on kaikki kaikessa, toiselle mahdollisuus osallistua ajankohtaisiin tapahtumiin merkitsee todella paljon. Toiset haluavat selkeät ohjeet työhönsä ja aikatauluihin, kun taas toiset kaipaavat vastuuta ja vapautta. Tutustu henkilöstöösi kunnolla. Arvosta jokaista ihmistä ja hänen vahvuuksiaan. Anna jokaiselle mahdollisuus kukoistaa työssään ja työyhteisössä.

ole rohkea innostunut ja innostava.jpg

Keskustelkaa ja selvittäkää yhdessä (johtajat ja työntekijät), mihin asioihin johtajien tulee kiinnittää enemmän huomiota. Motivoituneet ja ammattitaitoiset ihmiset ovat tyytyväisiä työntekijöitä ja organisaation keskeinen voimavara.

Mieti tapoja motivoida työntekijöitä. Hyväksi todettuja tapoja ovat muun muassa erinomainen ja avoin sisäinen viestintä, luottamus ja sen näyttäminen, arvostus ja sen näyttäminen, innostaminen ideointiin ja innovointiin, mahdollisuus kehittyä tehtävissä ja uralla, kunnioitus ja sen näyttäminen sekä aktiivinen kuunteleminen. Joillekin nämä asiat kuulostavat loogisilta ja tutuilta. Suurimmalla osalla organisaatioita vähintään jokin näistä asioista on vielä toteuttamatta.

Tyytyväinen, onnellinen ja sitoutunut työntekijä herää aamulla ajatellen esimerkiksi:

Mahtavaa – tänään meillä on osaston ideointipalaveri ja sen jälkeen saan osallistua kauan odottamaani tapahtumaan Helsingissä! Tästä tulee upea päivä!

paras tiimi on innostunut tiimi.jpg

2 thoughts on “Henkilöstön sitoutuminen vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen

Comments are closed.