Viikon kampanja! ON AIKA MUUTTUA!

Erinomaisen vastaanoton saama sosiaalisen liiketoiminnan ja sosiaalisen aikakauden viestinnän opas on hyvä löytyä jokaisen organisaation kahvihuoneesta, jossa jokainen johtaja ja työntekijä voi lukea sen!

Uuden vuoden 2016 kunniaksi julkaisen kampanjan ja tarjoan menestysoppaan hintaan 45,90 € + postikulut. Kampanja on voimassa 11-.18.1.2016. Tilaukset: johanna@hurmerinta.com

On Aika Muuttua

ON AIKA AVATA OVET SOSIAALISELLE AIKAKAUDELLE!

 

Sosiaalinen aikakausi jyräsi teollisen aikakauden. Sosiaalinen aikakausi syntyi ihmisten tarpeista ja teknologian kehityksen ansiosta. Se vaatii muutoksia johtajien tapoihin johtaa, innostaa ja sitouttaa työntekijöitä, sekä organisaation tapoihin kohdata asiakas, myydä, rekrytoida, markkinoida, viestittää, kuunnella ja palvella.

Vuorovaikutus on sosiaalisen aikakauden ydin. Tämä koskee niin organisaatioiden ulkoista toimintaa kuin sisäistä viestintää.

Sosiaalinen organisaatio on edelläkävijä sisäisen viestinnän kehityksessä, hyvän työpaikkailmapiirin ja työkulttuurin luomisessa sekä uusien sosiaalisen median kanavien hyödyntämisessä ulkoisessa toiminnassa, organisaation jokaisella osa-alueella. Sosiaalisen organisaation vahvuuksia ovat muun muassa tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät, tiedon nopea kulku, mahdollisuus ideoiden jakamiseen ja vuorovaikutukseen niin organisaation sisällä kuin sen ulkoisessa toiminnassa, tehokas ja arvostettu asiakaspalvelu, ketteryys tehdä nopeitakin suunnanmuutoksia sekä vahva yhteishenki ja työyhteisö.

Johtaja ei voi johtaa menestyksellisesti ilman laadukasta viestintää. Johtajuus on viestintää. Sosiaalinen johtaja on avoin, positiivinen, rohkea, rohkaiseva, innostunut, innostava, sosiaalinen ja utelias oppimaan uutta. BlueFocusMarketing  -yhtiön videossa kerrotaan, että vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa 82 % vastaajista sanoi, että he luottavat enemmän brändiin, jonka johtaja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

think big by Bryant McGill

“think big, by Bryant McGill”

Myös työntekijät ja sidosryhmät odottavat johtajilta laajempaa vuorovaikutusta. Sosiaalisen aikakauden menestyksekäs johtaja toimii aktiivisesti tapahtumissa, foorumeissa, sosiaalisissa yhteisöissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Hyödynnetäänkö sinun organisaatiossasi videoita sisäisessä viestinnässä ja viestinnän parantamisessa? Video on vahva, ketterä ja toimiva työyhteisön viestintäväline.

Sosiaalinen myynti kattaa verkostojen rakentamisen, aktiivisen vuorovaikutuksen sosiaalisessa mediassa, kuuntelemisen, palveluhalun, blogin hyödyntämisen asiakkaan palvelemisessa sekä asiakaslähtöisen asenteen ja toimintatavan.

Sosiaalinen markkinointi ja markkinointi sosiaalisessa mediassa on herättänyt suurta kiinnostusta, syystäkin. Tutustu kirjassa eri tapoihin tehdä tuloksellista sosiaalista markkinointia.

Aito brändilähettiläs vai työntekijälähettilyys? Brändilähettiläiden aito ja vahvin voima on siinä, kun työntekijät saavat luoda, ideoida sekä jakaa omaa sisältöä, omaa asiantuntijuuttaan, omalle verkostolleen.

Työntekijöitä voi myös pyytää jakamaan yrityksen markkinointiviestejä, mutta silloin lähettilästyö on markkinointimateriaalin jakamistyötä (jota on kutsuttu vuoden ajan Suomessa työntekijälähettyydeksi). Tiettyjen yritysten liiketoiminnan kannalta voi olla hyvä rakentaa markkinoinnille lisätehoa, hyödyntämällä sisäisiä avustajia (työntekijälähettiläitä), jotka jakavat markkinoinnin tekemiä viestejä. On kuitenkin hyvä ajatella työntekijää, joka on rakentanut henkilökohtaisen sosiaalisen verkostonsa ja suosionsa omalla sisällöllään. Jos hän yllättäen ryhtyy jakamaan työnantajansa valmiita mainosviestejä kanavissaan, ei hän enää puhu omalla äänellään, eikä kasvata aitoa omaa asiantuntijabrändiään.

keskustelu

Parhaan menestyksen organisaatio rakentaa aidoilla lähettiläillä, eli sosiaalisilla työntekijöillä. Nämä syntyvät hyvästä työympäristöstä, motivoinnista, arvostuksesta, luottamisen näyttämisestä – ja hyväksymällä sosiaalisen median kanavien käytön asiantuntijabrändin luomisessa, työn tehostamisessa ja aidossa asiakaspalvelussa.

Sosiaalisen aikakauden rekrytoija on aktiivinen monessa sosiaalisen median kanavassa. Hän rakentaa verkostoaan jatkuvasti. Hän on vuorovaikutuksessa verkostonsa kanssa ja rakentaa herkeämättä positiivista työnantajamielikuvaa, jotta parhaat työntekijät haluavat töihin hänen organisaatioonsa.

ON AIKA MUUTTUA on opas jokaiselle johtajalle, joka haluaa organisaationsa menestyvän nyt ja vielä viidenkin vuoden kuluttua. Kirja on erinomainen opas myös kaikille menestyksestä kiinnostuneille myyjille, markkinoijille, sisällöntuottajille, yrittäjille, rekrytoijille, viestintäihmisille ja tulevaisuuden johtajille.

Kirjassa mukana mm. VR, SMT, VR Track, Finnair, Lumene, Tallink Silja, Proselectum, ProCom, Sonera, Pauli Forma, Matti Vesala, John Paul Aguiar, Eric Kimball ja Ted Coiné. Tutustu menestyvien organisaatioiden ja ihmisten sosiaalisen toiminnan vinkkeihin!

Luettuasi tämän kirjan osaat suunnitella sosiaalisen liiketoiminnan menestyspolkusi!

Tilaa kirja itsellesi, ystävällesi, esimiehellesi tai tiimillesi! 🙂

OAM kirjasuositteluja

 

OAM suosittelu TRM

OAM suosittelu HS

OAM suositteli AT

 

OAM ja PF

OAM ja VRTrack

OAM MV suosittelu

OAM suoittelu TM

 

 

 

 

OAM suosittelu ST

OAM suosittelu KV

OAM suosittelu EA

OAM suosittelu OA