Sosiaalinen aikakausi ja sisäinen viestintä

Sosiaalisessa työyhteisössä otetaan käyttöön uuden teknologian mahdollistamat sosiaaliset viestintävälineet. Kyse voi olla esimerkiksi Yammerista tai videoviestinnästä.

Haastatellessani edelläkävijöitä kirjaani (On aika muuttua) varten, tuli esille, että videoita hyödynnetään jo sisäisen viestinnän parantamisessa muutamissa organisaatioissa. Ihastuin ideaan.

Esimerkiksi VR Track on panostanut vahvasti videoon. Hanni Marin on pilkettä silmäkulmassa pitävä puheviestinnän maisteri, joka toimi kirjahaastattelun aikana VR Trackissä sisäisen viestinnän päällikkönä. Hannin lähtökohtana tekemiselle on kokeilemisen hauskuus ja hyödyt sekä vuorovaikutuksen voima. Kokeiluista on myös löytynyt onnistumisia, kuten vuonna 2014 koko VR-konserniin laajennettu videokanavien käyttöönotto.

“VR Trackin työntekijät ovat ympäri Suomea sekä liikkuvilla työmailla. Tämä luo omat haasteensa sisäiselle viestinnälle. Käytössä oli ollut, niin kuin monilla muilla organisaatioilla, vanhan ajan intra, joka ei palvellut tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Oli aika muuttua. Oli aika päivittää sisäisen viestinnän työkalut sosiaalisen aikakauden sosiaalisiin viestintävälineisiin. Myös älypuhelimien tulo työvälineiksi vaikutti uudistuksiimme. Tekstiviestit, sähköposti ja vanhan ajan intra eivät palvelleet tarpeitamme”, Hanni Marin kertoi.

VR Track halusi löytää viestintäkanavan, jolla voisi tavoittaa henkilökunnan helposti.

Tästä tarpeesta syntyi idea Yammerin käyttöönotosta ja videoiden hyödyntämisestä. Molemmat mahdollistavat tiedon nopean jakamisen ja löytämisen sekä uudenlaisen vuorovaikutuksen. Henkilöstö pystyy jakamaan omat ideat, ajatukset tai palautteet tekemällä videoita tai henkilöstö pysty peukuttamaan ja kommentoimaan tekemiämme videoita. Meillä ei ollut aiemmin alustaa, mihin henkilöstö olisi päässyt ilman työpaikan tietokonetta. Nyt he pääsivät katsomaan videoita uudessa pilvipalvelussa puhelimella tai kotikoneella. Eli tässä kohtaa löydettiin nopea kanava, mikä tavoitti kaikki paremmin kuin vanhat kanavat ja missä pystyi osallistumaan keskusteluun.

Olemme vuodesta 2014 säästäneet tietotyöläisiltä kallista aikaa, ottamalla Yammerin ja videot käyttöön. Kysymykset eivät enää jonota sähköposteissa, vaan vastaukset kysymyksiin saadaan nopeasti.

Toteutus tehtiin isolla rykäyksellä. Uskon kokeilun voimaan. Kun koko työyhteisö ideoi ja tekee asioita yhdessä, opimme ja menestymme”, Hanni kertoo ääni intoa täynnä.

Lue koko innostava haastattelu kirjastani On aika muuttua.

Hyödynnetäänkö sinun organisaatiossasi videoita sisäisessä viestinnässä ja viestinnän nopeuttamisessa ja parantamisessa? Entä Ymmeria?