Sosiaalinen aikakausi ja sosiaalinen organisaatio

MINKÄLAINEN ON SOSIAALINEN ORGANISAATIO?

Vuorovaikutus on sosiaalisen aikakauden ydin. Tämä koskee niin organisaatioiden ulkoista toimintaa kuin sisäistä viestintää. Organisaatiot, jotka ottavat käyttöön uuden ajan sosiaalisia viestintävälineitä niin sisäiseen viestintään kuin ulkoiseen toimintaan, ovat sosiaalisia organisaatioita, jotka menestyvät nyt ja huomenna.

Sosiaalisessa organisaatiossa siirrytään sähköpostista ja intrasta esimerkiksi Yammerin ja videoiden hyödyntämiseen sisäisessä viestinnässä, koska sähköposti ja kankeat intrat eivät enää palvele ihmisten tarpeita. Maailma on muuttunut ja avoimuus, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys on havaittu sosiaalisella aikakaudella yhä tärkeämmäksi asiaksi. Koska teknologia mahdollistaa uudenlaisen toiminnan ja uudet sosiaaliset viestintävälineet, on luontevaa, että organisaatiot ottavat nämä käyttöön. Tietoa on jokaisessa organisaatiossa runsaasti. Tieto pitää voida löytää, hyödyntää ja jakaa nopeasti ja helposti.

Sosiaalisessa organisaatiossa tehdään asioita uusilla, sosiaalisilla ja innovatiivisilla tavoilla sekä rohkealla ja positiivisella asenteella. Työntekijöitä kannustetaan ideointiin ja uuden oppimiseen. Virheitä sallitaan. Jos ei kokeile uusia työkaluja ja toimintatapoja, ei voi tietää miten upeasti uudesta teknologiasta ja sosiaalisesta toimintatavasta voi hyötyä. Sosiaalinen organisaatio muuntaa liiketoiminnan sosiaaliseksi liiketoiminnaksi, jossa työntekijät saavat hyödyntää sosiaalisen median kanavia, blogeja ja vlogeja työssään.

Sosiaalinen organisaatio on edelläkävijä sisäisen viestinnän kehityksessä, hyvän työpaikkailmapiirin ja työkulttuurin luomisessa sekä uusien sosiaalisen median kanavien hyödyntämisessä ulkoisessa toiminnassa, organisaation jokaisella osa-alueella.

Miten teidän organisaatiossa toimitaan?