Sosiaalinen aikakausi – miten sosiaalinen johtaja toimii?

Sosiaalinen johtaja näyttää omalla esimerkillään mitä sosiaalinen ja avoin toiminta on. Hän innostaa rohkeuteen ja ideoimiseen. Hän kehittyy ja kehittää ja saa näin myös organisaation ja sen työntekijät kehittymään ja kehittämään.

Sosiaalinen johtaja vähentää hierarkiaa, varmistaa, että tieto kulkee avoimemmin, etsii ja poistaa sisäiset siilot ja korostaa yhdessä tekemisen merkitystä ja voimaa. Hän ymmärtää, että positiivinen yhteisöllisyys ohjaa menestyksellistä toimintaa ja hän pitää huolta siitä, että työhyvinvointi on vihdoin itsestäänselvyys.

Sosiaalisen aikakauden menestyksekäs johtaja tekee tarvittavat muutokset organisaation sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa, jotta organisaatio menestyy tänä vuonna ja myös viiden vuoden kuluttua. Ne, jotka eivät tutustu sosiaalisen aikakauden vaatimiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin, eivät tule menestymään.

Sosiaalinen johtaja hyväksyy sen, että maailma on muuttunut. Hän ottaa muutoksen vastaan upeana mahdollisuutena ja hyödyntää uusia sosiaalisia viestintävälineitä niin organisaation sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa.

Social Media suurennuslasissa

Haastattelin “On Aika Muuttua” -kirjaani varten muun muassa Pauli Formaa, joka on valtiotieteiden tohtori ja dosentti sekä Kevan työelämäpalvelujen johtaja. Pauli nosti esille taitoja, joita sosiaalinen johtaja tarvitsee:

Kirjoitustaitoa on hyvä olla ja kaikilla johtajilla on tämä taito, kirjoittavathan he nytkin vähintäänkin sähköpostiviestejä, ja usein jopa puheita. Halu laittaa itsensä peliin ja halu olla esillä, ovat myös tärkeitä taitoja.

Halu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen ovat erittäin tärkeitä asioita niin minun kuin Paulin mielestä.

Sosiaalisen median kanavien perusominaisuuksien tunteminen on tärkeää ja sosiaalisen media tulee olla osa uutta olemista ja tekemistä (vrt. sähköposti), ripauksella suunnitelmallisuutta“, Pauli vinkkaa.