Sosiaalinen aikakausi ja sosiaalinen johtaja

MINKÄLAINEN ON SOSIAALINEN JOHTAJA?

Johtaja ei voi johtaa menestyksellisesti ilman laadukasta viestintää. Johtajuus on viestintää. Johtajan kyky vaikuttaa työntekijöihin on sidoksissa hänen positiiviseen, muita arvostavaan toimintaan ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Sosiaalinen johtaja on avoin, positiivinen, rohkea, rohkaiseva, innostunut, innostava, sosiaalinen ja utelias oppimaan uutta.

Sosiaalinen johtaja ymmärtää rohkeuden ruokkimisen tärkeyden ja kannustaa jatkuvaan innovointiin, oli sitten kyse pienistä tai suurista organisaation sisäisistä toimintatavoista, prosessien parantamisesta ja tehostamisesta tai organisaation ulkoisesta toiminnasta.

Nykyajan johtajan tulee ymmärtää sosiaalisen informaation sekä sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen tärkeys, unohtamatta ihmisten toiveita sosiaalisella aikakaudella. Ihmiset haluavat keskustella organisaation johtajien kanssa sosiaalisen median kanavissa.

Myös työntekijät ja sidosryhmät odottavat johtajilta laajempaa vuorovaikutusta. Sosiaalisen aikakauden menestyksekäs johtaja toimii aktiivisesti tapahtumissa, foorumeissa, sosiaalisissa yhteisöissä ja sosiaalisen median kanavissa. Jokaisen johtajan on hyvä pohtia, mitkä ovat hänelle ja hänen organisaationsa tavoitteisiinsa parhaiten sopivat sosiaalisen median kanavat ja minkälaisia sosiaalisia yhteisöjä juuri hänen organisaationsa kannattaa suunnitella ja luoda.

BlueFocusMarketing –yhtiön videossa kerrotaan, että vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa 82 % vastaajista sanoi, että he luottavat enemmän brändiin, jonka johtaja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen johtaja luo avoimen, sosiaalisen ja positiivisen ilmapiirin, jossa työntekijät viihtyvät ja innostuvat tekemään parhaansa – ja ovat avoimia sosiaalisen aikakauden uusille toimintatavoille.

Jos aihe kiinnostaa sinua, seuraa blogiani, kommentoi ja keskustele aiheesta työpaikallasi sekä sosiaalisessa mediassa. Voit tilata syksyllä 2015 ilmestyneen menestysoppaani ‘On aika muuttua’ tästä.