Sisäisen viestinnän suuret saappaat

Viestintä on suuri ja mielenkiintoinen maailma.

Communication skills

Pienissä organisaatioissa yksi henkilö työstää sisäistä viestintääulkoista viestintää ja usein esimerkiksi myös markkinointiviestintää. Ihan pienissä järjestöissä ja yrityksissä yksi henkilö vastaa kenties koko viestinnän kentän kirjosta. Siinä on henkilöllä tekemistä, koska viestintä koostuu monesta erikoisalueesta.

Viime vuosina verkkoviestinnän maailma ja tärkeys on kasvanut ja monet organisaatiot rekrytoivat verkkoviestinnän ammattilaisia kehittämään organisaation koko verkkoviestintäpalettia. Verkkoviestintävastaava opiskelee usein jatkuvasti, koska verkkomaailma, eli digimaailma elää ja kehittyy jatkuvasti – suurin askelin.

Global comms

Suuremmissa organisaatioissa on suuremmat resurssit, joten siellä sisäisestä viestinnästä vastaava saa paneutua kunnolla omaan vaativaan alueeseensa. Usein hän hallitsee vahvasti tietotekniikan tarjoamat uudet mahdollisuudet sisäisen viestinnän tehostamiseen.

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia sisäistä viestintää hoitavalla henkilöllä sitten on?

Suurin haaste lienee vastata kysymyksiin:

  • Miten tavoitan koko henkilöstön, nopeasti, laadukkaasti ja mielenkiintoisesti?
  • Miten saan viestit kaikkien tietoon, kun eri ihmisillä on eri tavat etsiä, kuulla ja sisäistää tietoa?
  • Miten työntekijät voisivat olla entistä ketterämmin vuorovaikutuksessa toistensa ja johdon kanssa?

Sisäisen viestinnän kehittämisen mahdollisuudet ovat monet. 

Tässä muutama ehdotus:

Sosiaalinen Intranet

Vuorovaikutuksen tarpeellisuus ja voima ovat joka päivä entistä tärkeämpiä  asioita. Siitä syystä myös sisäisen viestinnän tulee huomioida tavoissaan, toiminnassaan ja prosesseissaan tämä. Miten tavoittaa työntekijät ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan? Miten innostaa vanhoille tavoille uskolliset työntekijät uuteen, kenties alussa hieman pelottavaan, sosiaaliseen intranettiin? Miten näyttää, että muutos on tarpeellinen ja tulevaisuuden intranet on hauska, helppokäyttöinen ja moni tavoin hyödyllinen.

Esko Kilpi sanoi taannoin hyvin: “Työ on muuttumassa itsenäisestä työsuorituksesta toisiaan tarvitsevien ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi. Ja vielä niin, että tieto ei edellä tekemistä. Eli sen sijaan, että voitaisiin ”lopettaa puhuminen ja alkaa hommiin”, puhuminen on osa työtä – tieto ja sen jalostuminen, tarkentuminen ja oppiminen ovat työn ydintä.

Sosiaalisessa intrassa on monenlaista viestintää: virallista, epävirallista, säänneltyä ja vapaamuotoista.

Yammer

Päivitys: Bloggasin elokuussa 2015 sosiaalisen aikakauden sisäisestä viestinnästä. Voit lukea bloggauksen tästä.

Video

Videon avulla voit viestittää mistä vain. Video on tänä päivänä yksi suosituimmista viestintävälineistä, joten sisäisen viestinnän vastaavaan tulee ehdottomasti ottaa tämä huomioon ja videot käyttöön.

Video voi olla lyhyt tai hieman pidempi. Video voi kertoa saavutuksista, rekrytoinneista, onnistumisista, tavoitteista tai vaikka tulevista pikkujouluista. Videolla voi puhua, tanssia, laulaa tai vaikka skeitata.

Videolla voi viestittää toimitusjohtaja, viestintäpäällikkö, markkinointivastaava, HR, myyntipäällikö, assistentti, kumppani tai ulkopuolinen valmentaja.

Unohda PowerPoint-esitykset ja ota videot käyttöön. Videolla voit ihastuttaa, motivoida, viestittää inhimillisemmin (#H2H), herättää interaktiivisuutta sekä viestittää helpommin, hauskemmin ja mielenkiintoisemmin.

 

Sisainen viestinta ja video

 

Pari esimerkkiä ideoista ja videoista, jotka ovat saaneet ihmiset hihkumaan ihastuksesta:

Air New Zealand – Turvallisuusvideo 

Ponssen kansainvälinen tapahtumakutsuvideo

Niin kuin kerroin aiemmasssa kirjoituksessani “Kansainvälisen viestinnän suuret saappaat“, tulee kansainvälisen viestinnän asiantuntijan hallita monta eri osa-aluetta, niin tiedon kuin taidon suhteen. Sama koskee sisäinen viestinnän asiantuntijaa kansainvälisessä organisaatiossa.

Menestyksellinen sisäinen viestintä, kansainvälisessä organisaatiossa, onnistuu vain hyödyntämällä mahdollisimman rohkeasti digiajan eri työkaluja ja mahdollisuuksia. Lisäksi viestintähenkilön täytyy miettiä eri kieliä ja kulttuureja. Siksi on todettava, että sisäisen viestinnän vastuuhenkilöllä on suuri vastuu ja haasteellinen työ – suuret saappaat – mutta varmasti  myös hyvin mielenkiintoinen ja elämysrikas työ.

multicultural comms

 

2 thoughts on “Sisäisen viestinnän suuret saappaat

Comments are closed.