PR-suunnitelma lyhyesti

PR-suunnitelma rakennetaan tukemaan organisaation liiketoimintastrategiaa. Tässä on esimerkki siitä, miltä PR-suunnitelma voi näyttää pienessä ja keskisuuressa yrityksessä:

PR strategy
PÄÄVIESTIT

• Pääviestien valinta (esimerkiksi: sosiaalisen median aktiivinen käyttö niin viestinnässä kuin asiakaspalvelussa, uudet markkina-alueet, asiakastyytyväisyys ja vastuullinen toiminta)

TAVOITTEET

• Pääviesteistä tiedottaminen

• Pääviestit yhdistetään yrityksen nimeen 3 kuukauden kuluttua

STRATEGIA

• Prosessit ja aikataulut sovitaan etukäteen

• Panostetaan sisäiseen viestintää, jotta koko henkilökunta on tietoinen viesteistä ja tavoitteista

• Jatkuva yhteydenpito mediaan

• Verkkoviestintä

• Asiakasviestintä

• Seuranta

• Valmius tarvittaviin muutoksiin

BUDJETTI

• Sovitaan budjetti

• Budjetin seuranta kuukausitasolla

TOTEUTUS

• Henkilöstöaamiainen, PR-kahvit, intranet ja tiimipalaverit

• Tiedotuskanavat: mediahaastattelut, tiedotteet, uutiskirjeet, omat verkkosivut, blogi, sosiaalinen media (esim. Twitter, FB, YouTube ja LinkedIn) ja asiakastilaisuudet

• Someaspa-tilien avaaminen (strategia, suunnittelu, resurssit, somevalmennus, rohkea aloitus, varasuunnitelmat ja kriisiviestintä valmennus)

• Asiakashaastatteluja: asiakaslehteen, verkkosivuille, blogiin sekä sosiaaliseen mediaan

• Jatkuva seuranta, analysointi ja mittaaminen

• Asiakaskysely

PR and some