Viestintäsuunnitelma

Tässä ESIMERKKI viestintäsuunnitelmasta, jolla pääset hyvään alkuun.
Muista muokata suunnitelmaa omien tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan.
Kun tarvitset pientä sparrausta, otathan yhteyttä 🙂 johanna@hurmerinta.com

Communication

 

1. VIESTINNÄÄN TAVOITTEET

* tehdä yrityksestä alansa johtava mielipidejohtaja (valitse avainhenkilöiden viestit, 2-3 kpl, liittyen viestinnän tavoitteisiin)

* vahvistaa yrityksen asemaa tietyllä alueella

* viestittää vahvasti uusimmasta tuotevalikoimasta ja palvelukonseptista (valitse avainhenkilöiden ja markkinoinnin viestit tähän liittyen)

2. VIESTINNÄN SEURANTA JA VASTUUHENKILÖT

* päätä miten viestintäsuunnitelman toteutumista seurataan

* valitse vastuuhenkilöt ja raportointitapa ja -sykli

* valitse varahenkilöt

3. KOHDERYHMÄT

* valitse yrityksen keskeisimmät kohderyhmät

* tarkista, että kohderyhmien ero on viestintäryhmän jäsenien tiedossa
(tarpeet, tavoitteet, toimintamallit, tone of voice jne)

* valitse keskeisimpien kohderyhmien avainhenkilöt

* päätä räätälöidyt pääviestit kullekin kohderyhmälle

* muista huomioida brändiviestintä

4. TUOTTEET JA PALVELUKONSEPTIT 

* käy läpi koko tuote- ja palveluportfolio johdon, viestinnän, markkinoinnin ja myyntivastaavien kanssa

* kirjaa ylös vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat per tuote ja palvelu

* tarkista kohdistettujen viestien istuvuus; muokkaa tarpeen mukaan

5. KUMPPANIT

* valitse tärkeimmät kumppanit ja avainhenkilöt

* suunnittele kumppanikohtaiset yhteistyöt, vahvuudet, tavoitteet ja viestit

6. VIESTINTÄKANAVAT

* päätä mitä viestintäkanavia käytetään pääasiassa

* valitse tukikanavat

7. KRIISIVIESTINTÄ

* pohdi mitä kriisejä on aiemmin tapahtunut? Miksi ne tapahtuivat?
Miten toimittiin ja mitä opittiin?

* pohdi mitä kriisejä voi olla odotettavissa (vaikuttajat: markkinat, tuotteet/palvelut, lakimuutokset, logistiikka, luonnonmullistus, alihankkija, sosiaalinen media jne)

* päivitä kriisiviestinnän suunnitelma ja -kortit (avainhenkilöt, yhteystiedot, vastuut, toimintametodit, aikataulut, mediakontaktit, sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä [suuri yleisö, asiakkaat, asiantuntijat, viranomaiset, media], viestintäkanavat sidosryhmien mukaan [tiedotteet, infokirjeet, kasvokkaisviestintä, verkkoviestintä, sosiaalinen media] jne)

* harjoittele tiimin kanssa mahdollisia kriisejä mahdollisimman aidon tuntuisesti (tehdas palaa, lentokoneonnettomuus, tuotteissa vaarallisia aineita, huono asiakaskokemus leviää sosiaalisessa mediassa, johtohenkilö liikenneonnettomuudessa, tehtaasta vuotaa kemikaaleja jokeen, tulivuoren tuhkapilvi, maita suljetaan sotatilan vuoksi jne)

8. OPERATIIVINEN SUUNNITELMA 

* vuosikalenteri (tiedossa olevat tärkeät teemat ja tapahtumat)

* viestintä (huomioidaan avainviestit tapahtumissa, printissä, sähköisissä uutiskirjeissä, verkossa [verkkosivut, lehdistösivut, blogi, sosiaalinen media jne])

* tiedotus (avainviestit, mediasuhteet, mediakontaktit, tiedotustilaisuudet, mediahaastaattelut)

* vuorovaikutusviestintä (sosiaalisen median kanavat ja niiden hyödyntäminen)

* sisäinen viestintä (mitä paremmin henkilöstö tietää viestintästrategiasta ja avainviesteistä, sen paremmin kokonaisuus toimii)

* työkalut (mitkä tarpeelliset työkalut ovat jo olemassa ja käytössä, mitä uusia työkaluja tarvitaan)

* mediavalmennus

* Q & A

viestintasuunnitelmakuva_3