Twitter News – Super Followers

Twitter Adds New Super Following Notification Options. Twitter has added new enhancements for its Super Following / Followers creator monetization tools, including a separate ‘Super Followers’ notification tab for creators, and a new way for subscribers to get specific alerts from the accounts that they’re paying to follow in the app. Twitter launched last week a new ‘Super Followers’…

Viestinnän tavoite unohtuu välillä

Viestinnän tehtävä on tiedottaa pienestä tai suuresta aiheesta, teemasta, kriisistä tai muutoksesta sellaisin keinoin, että viesti saavuttaa kohderyhmän ja aktivoi kohderyhmän toimintaan. Tämä ei ole helppo tehtävä. Sen tietää jokainen, joka on ollut vastuussa viestinnässä esimerkiksi pienessä tai suuressa yrityksessä tai vastannut kaupungin, terveydenhuollon tai ministeriöiden viestinnästä. Perusviestintä on tiedottamista. Mutta se ei riitä. Jos…